HOTLINE: 1900 6977
Tieng Viet Tiếng Việt
  • Tiếng Việt

Chính sách bảo mật

Tiết lộ thông tin cá nhân:
SILDeal sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà quý khách đã mua tại SILDeal.vn. Trong một vài trường hợp đặc biệt, SILDeal.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. SILDeal.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Nếu quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị SILDeal.vn xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với SILDeal tại địa chỉ hotro@SILDeal.vn để được giải quyết vấn đề.

Thu thập dữ liệu máy tính
Khi quý khách đến thăm SILDeal.vn, máy chủ của công ty SILDeal sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của quý khách gửi đến. Những thông tin này bao gồm: 
- Địa chỉ IP của quý khách.
- Loại trình duyệt.
- Các trang web mà quý khách đã ghé thăm trước khi đến trang web của SILDeal.
- Những trang mục trong SILDeal.vn mà quý khách ghé thăm.
- Khoảng thời gian quý khách giành ra đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Các thông tin đó được thu thập cho mục đích phân tích và đánh giá để góp phần cải thiện trang web, dịch vụ, và sản phẩm mà SILDeal cung cấp. Những dữ liệu đó sẽ không có liên quan gì đến các thông tin cá nhân khác.

Như đã đề cập ở phần trên, SILDeal.vn sẽ sử dụng tính năng của Google Analytics dựa trên những dữ liệu về quảng cáo bằng hình ảnh (Display advertising) bao gồm những phần sau: báo cáo về Re-marketing, báo cáo về số lượt hiện quảng cáo hình ảnh trên mạng lưới trang web của Google, báo cáo về Double Click, thống kê hành vi & sở thích khách hàng trên Google Analytics. Hãy chọn mục thiết lập quảng cáo của Google (https://www.google.com/settings/ads ), để bạn có thể tắt phần hiển thị quảng cáo từ Google Analytics và tùy chỉnh quảng cáo trên hệ thống Google Display Network.

Thay đổi của Chính sách Bảo mật :
SILDeal.vn có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của SILDeal.

Nếu quý khách không hài lòng với việc SILDeal xử lý thắc mắc hay khiếu nại của quý khách, xin vui lòng liên hệ với SILDeal tại hotro@SILDeal.vn