HOTLINE: 1900 6977
Tieng Viet Tiếng Việt
  • Tiếng Việt

Phiếu mua hàng Big C 1 triệu đồng

Phiếu mua hàng Big C lên đến 1 triệu đồng dùng để mua tất cả sản phẩm bày bán trong siêu thị.

299
Đã tham gia

520
Tổng số

221
Chỉ còn

Tham gia
5 50 100
lượt
Công bằng An toàn và bảo mật cao Giao hàng miễn phí

Rule:

  1. Công thức tính số may mắn:

Bên phía Siêu thị BigC cũng dần tăng cường bán Phiếu mua hàng. Bây giờ mà trực tiếp vào siêu thị BigC mua, chưa chắc đã có phiếu cho bạn đâu. Cũng có khi phải liên hệ trước vài ngày nữa kìa.
Phiếu mua hàng BigC dùng để mua tất cả các mặt hàng được bày bán trong hệ thống siêu thị bigc.

 

STT Thời gian tham gia Tên Số điểm Mã dự thưởng
Deal liên quan