Bán đất

Như ta đã biết đất đai là một tài sản không hao mòn theo thời gian ngược lại chúng luôn có giá trị ngày càng tăng theo thời gian, tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất đai có tính đa dạng phong phú phù hợp với từng vùng địa lý. Do nhu cầu ngày càng tăng, việc khai thác sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế mà nhu cầu mua bán đất cũng tăng theo. Việc mua đất không bao giờ là lỗ bởi giá trị của chúng ngày càng tăng chứ không giảm, nắm được vấn đề đó mà nhiều nhà đầu tư rất hứng thú trong việc đầu tư cho loại bất động sản này.

  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Tổng hợp các thông tin về mua bán đất đai cho bạn lựa chọn

Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 Đất liên quan đến nhiều vấn đề như pháp lý như có nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, có bị tranh chấp hay không, đã có sổ đỏ chưa do đó khi cần mua bán đất chúng cần tìm hiểu kỹ thông tin xung quanh của miếng đất đó.

bán đất

Nêu bạn đang có dự định sẽ mua hay bán đất nhưng còn lo lắng về vấn đề pháp lý thì bạn cần đọc để tham khảo các vấn đề sau để tránh rủi ro:

-          Cần tìm hiểu xem thửa đất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa đây là vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến tính pháp lí. Khi mua bán nếu đã có sổ đỏ sẽ hạn chế những tranh chấp dân sự.

-          Diện thích đất phải đúng với diện tích trong sổ đỏ để không vướng vào vấn đề tách thửa

-          Bên mua cần tìm hiể xem đất đó có đang nằm trong quy hoạch hay dự án nào không, vì sẽ không được mua bán hay chuyển nhượng những loại đất nằm trong quy hoạch.

-          Việc người bán có phải là chính chủ hay không thì cần phải tìm hiểu rõ ràng để hạn chế những rủi ro về tranh chấp hay thế chấp.

-          Hoạt động mua bán cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của những người có liên quan muốn biết được có bao nhiêu liên quan thì cần nghiên cứu hồ sơ lịch sử thửa đất để tránh sự tranh chấp sau đó.

-          Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ công chứng như CMND, hộ khẩu của bên mua, giấy chứng nhận quyền sở hữu của bên bán, giấy chứng nhận kết hôn của bên bán, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản thỏa thuận tài sản riêng… đến văn phòng công chứng kiểm tra đã hợp lệ và đầy đủ chưa, nếu đã đầy đủ thì hẹn ngày kí hợp đồng giữa hai bên.

Người mua cần lưu ý là không chấp nhận giấy viết tay khi mua bán đất, khi thực hiện giao dịch cần thông qua văn phòng công chứng để việc mua bán được rõ rành, minh bạch cho sau này giữa hai bên.

 

Gọi điện Zalo: 0911551550